Димитар Солев

Димитар Солев „Зима на слободата“

Димитар Солев е роден во Скопје на 24 мај 1930 година. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Солев бил директор на Македонската телевизија, уредник на спис

Влада Урошевиќ

Влада Урошевиќ, живот и поетско творештво

Влада Урошевиќ е роден во Скопје, 1934 година. За време на Втората светска војна, семејството на Урошевиќ, заедно со другите српски семејства било депортира

Радован Павловски

Радован Павловски, живот и поетско творештво

Радован Павловски е роден во Ниш, 1937 година. Радован студирал право и литература во Скопје. Живеел и творел во Загреб, Хрватска

Ацо Шопов (1923-1982)

Ацо Шопов — живот и поетско творештво

За животот на Ацо ШоповAцо Шопов е роден во Штип каде завршува основно училиште и гимназија. Филозофски факултет завршил во Скопје.

Блаже Конески (1921-1993)

Болен Дојчин (народна и авторска песна)

За да може да се направи споредба, мора да се познаваат двете песни, народната Болен Дојчин – изворот на инспирацијата, а потоа авторската

Блаже Конески (1921-1993)

Блаже Конески, живот и поетско творештво

Блаже Конески (19 декември 1921 – 7 декември 1993) е истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик – прв претседател на МАНУ

„Дениција“ од Петре М. Андреевски

Стихозбирката „ Дениција “ или циклусот песни за Дениција по многу нешта е различен и специфичен. Основниот мотив е љубовта кон жената – Дениција

Анте Поповски

Анте Поповски („Вардар“ и „Македонија“)

Анте Поповски е поет, есеист, препејувач, публицист. Роден е на 3 јуни 1931 година во с. Лазарополе, Дебарско. Завршил Медицински факултет во Скопје и како лекар работел во Дебар.

Гане Тодоровски

Избор песни од Гане Тодоровски

Гане Тодоровски на специфичен начин, на сосема свој јазик ја создава својата поезија. Дел од неа е урбана, современа, каде ја искажува својата загриженост

Гане Тодоровски

Гане Тодоровски „Седум навраќања кон мотивот трепетлика“

Гане Тодоровски е роден 1929 година во Скопје, каде завршил основно училиште, гимназија и Филозофски факултет. Работел во весникот „Млад борец“

Матеја Матевски

Матеја Матевски (избор песни)

Матеја Матевски е роден во Истанбул, 1929 година. Детството го поминал во Гостивар, а студирал во Белград и Скопје, каде завршил Филозофски факултет.

пустина - Ѓорѓи Абаџиев (1910-1963)

Ѓорѓи Абаџиев „Пустина“ (раскажана)

историско-психолошки роман од Абаџиев за двајцата преживеани гемиџии по солунските атентати; затворот во пустина и пустина во душата