Славко Јаневски (1920-2000)

Славко Јаневски „Улица“

Славко Јаневски (1920-2000) е роден во Скопје, каде завршил основно и средно техничко училиште. Во текот на Втората светска војна Јаневски се наоѓа во Белград

Стале Попов (1902-1965)

Стале Попов „Крпен живот“

Стале Попов (1900-1965) е роден во с. Мелница, Мариовско, како син на свештеник. Попов образованието го започнал во с. Витолиште, а богословија завршил во Битола.

Македонската литература по Втората светска војна

Македонската литература има свој специфичен развој поради петвековното османлиско владеење, Балканските војни, Светските војни, аспирациите на соседите и наметнувањето на нивниот јазик, немањето свој литературен јазик.