Написи

Гане Тодоровски
Гане Тодоровски на специфичен начин, на сосема свој јазик ја создава својата поезија. Дел од неа е урбана, современа, каде ја искажува својата загриженост за човековото секојдневие во светот во кој живееме.

Во продолжение се дадени избор од четири песни на Гане Тодоровски: „Нашинска“, „Нашинска III“, „Фуснота без повод“ и „Нерези“


 

НАШИНСКА

.

Да ни е да сме доста
колку да се разбистри небото
над Бистрине, Корабине —

.

Прочитај повеќе
Гане Тодоровски

Гане Тодоровски е роден 1929 година во Скопје, каде завршил основно училиште, гимназија и Филозофски факултет. Работел во весникот Млад борец, потоа како асистент, а по докторирањето станува редовен професор на Филозофскиот факултет. Почина 2010 година во Скопје.

Автор е на збирките поезија: Во утрините“(1951), Тревожни звуци“(1953), Спокоен чекор“(1956), Божилак“(1960), Апотеоза на делникот“
Прочитај повеќе
Матеја Матевски
Матеја Матевски е роден во Истанбул, 1929 година. Детството го поминал во Гостивар, а студирал во Белград и Скопје, каде завршил Филозофски факултет. Прво работел како наставник по македонски јазик, а потоа како новинар во Радио Скопје. Бил генерален директор на Радио-телевизија – Скопје.
Од 1956 година е член на Друштвото на писателите на Македонија и одреден период ја вршел функцијата негов претседател. Матевски е член на МАНУ
Прочитај повеќе
пустина - Ѓорѓи Абаџиев (1910-1963)
За животот на Абаџиев

Ѓорѓи Абаџиев (1910 — 1963) е роден во Дојран, но за време на Првата светска војна, неговото семејство емигрира прво во Грција, а потоа во Бугарија.

Во Софија живеел до 1948 година. Таму се школувал, учел гимназија и студирал право. Членувал во „Македонскиот литературен кружок“ заедно со Вапцаров, Неделковски и други, кога ја започнува својата литературна дејност.

Во 1948 дошол во Скопје каде живеел до крајот

Прочитај повеќе
Славко Јаневски (1920-2000)

За животот на Славко Јаневски

Славко Јаневски (11 јануари 1920 — 20 јануари 2000) е роден во Скопје, каде завршил основно и средно техничко училиште.

Во текот на Втората светска војна се наоѓа во Белград и ѝ се приклучил на Козјачката партизанска бригада. По војната живеел и работел во Скопје каде се посветил на литературното творештво.
Бил директор и уредник на издавачката куќа Македонска книга“.
Од 1967 година бил
Прочитај повеќе