Написи

Во македонскиот јазик има неколку карактеристични согласни групи. Според Правописот тие се изговараат и се пишуваат во зборовите напишани подолу.

 

Согласни групи мн и вн

 

  • Групата (-)мн- во стандардниот јазик се изговара и се пишува во зборовите: гламна, гумно, дамнина, одамна, огламник, самне, рамна, демне, ѕемне, симне, многу, мнозина.
  • Со (-)вн- се пишуваат зборовите: внатре, внук, плевна.

 

Согласни групи со с, з и ш

 

  • Согласките с,
Прочитај повеќе