Составување тестови

Составување тестови со повеќе можни одговори Во Правописот од 2016 година, во одделот Додатоци се дадени правилата со примери за составување тестови.

Составување тестови Прочитај повеќе »