Пишување на слоготворното Р и групата ОЛ

Слоготворното Р меѓу согласки се пишува без апостроф (‘), а на почетокот од зборот или по претставка што завршува со самогласка се пишува апостроф.

Пишување на слоготворното Р и групата ОЛ Прочитај повеќе »