Почетна » теорија на литературата

теорија на литературата

Поделби на литературата – лирика (прва година)

1. Поделби на литературата Литературата се дели според неколку критериуми. 1. Според авторството, литературата можеме да ја поделиме на: – народна (анонимна, колективна, усна) и – […]

Поделби на литературата – лирика (прва година) Прочитај повеќе »

Стилски изразни средства (семантички) – тропи

Семантички стилски изразни средства (тропи) се изразни средства каде зборот добива поинаква смисла. Поточно, семантиката е наука за значењето на зборовите, нивната внатрешност, па оттука овие стилски изразни средства се однесуваат на тие внатрешни својства на зборовите.

Стилски изразни средства (семантички) – тропи Прочитај повеќе »

Scroll to Top