Македонската азбука

Македонската азбука е кирилица.Таа содржи 31 писмен знак (буква, графема) со кои се бележат македонските гласови (фонеми).

Македонската азбука Прочитај повеќе »