Согласки во непосреден допир

Удвоени согласки Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки.

Согласки во непосреден допир Прочитај повеќе »