Македонскиот јазик во првата половина на 19 век

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век се поклопува со просветителството, со погледите за јазикот на нашите претставници, како и на учебникарите

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век Прочитај повеќе »