Пишување на согласките В и Ф

Гласовите В и Ф се пар од звучна и безвучна согласка.Според македонскиот Правопис, согласката В не се едначи по звучност.

Пишување на согласките В и Ф Прочитај повеќе »