Знаци за директен говор

Знаци за директен говор се наводници и црта (тире).Црта се пишува кога директниот говор започнува во нов ред: Директен говор

Знаци за директен говор Прочитај повеќе »