Пишување на Ќ и Ѓ

Според правописот, согласките Ќ и Ѓ се пишуваат: Пишување на Ќ Пишување на Ѓ. не се пишуваат пред е и и во зборови со несловенско потекло

Пишување на Ќ и Ѓ Прочитај повеќе »