Почетна » јазик

јазик

Поделба на фразеологизмите

Основни карактеристики на фразеологизмите се компонентност, постојаност, метафоричност и впечатливост, има фразеолошки срастувања, единства и спојки

Scroll to Top