Почетна » македонски јазик » правопис » Жители на населени места

Жители на населени места

Според македонскиот правопис, жители на населени места се пишуваат со мала буква.

Во следниот список се дадени: населеното место; жителите на населените места во машки род, женски род и множина; и придавката изведена од името на населеното место.

Жители на населени места во Македонија

Берово, беровец, беровка, беровци; беровски

Битола, битолчанец, битолчанка, битолчани; битолски

Богданци, богданчанец, богданчанка, богданчани; богдански

Брод, броѓанец, броѓанка, броѓани; бродски

Валандово, валандовчанец, валандовчанка, валандовчани; валандовски

Велес, велешанец, велешанка, велешани; велешки

Виница, виничанец, виничанка, виничани; винички

Гевгелија, гевгеличанец, гевгеличанка, гевгеличани; гевгелиски

Градско, гратчанец, гратчанка, гратчани; гратчански

Дебар, дебранец/дебарчанец, дебранка/дебарчанка, дебранци/ дебарчани; дебарски

Дебарца/Дебрца, дебарчанец/ дебрчанец, дебарчанка/ дебрчанка, дебарчани/дебрчани; дебарски/дебрски

Делчево, делчевец, делчевка, делчевци; делчевски

Демир Капија, демиркапиец, демиркапијка, демиркапијци; демиркаписки

Демир Хисар, демирхисарец, демирхисарка, демирхисарци; демирхисарски

Дојран, дојранец, дојранка, дојранци; дојрански

Ѓавато (Гевгелиско), ѓавучанец, ѓавучанка, ѓавучани; ѓавучки

Ѓавато (Битолско), ѓаваштанец, ѓаваштанка, ѓаваштанци; ѓаватски

Кавадарци, кавадарчанец, кавадарчанка, кавадарчани; кавадаречки

Кичево, кичевец/кичевчанец, кичевка/кичевчанка, кичевци/ кичевчани; кичевски

Коњско, коњштанец, коњштанка, коњштани; коњски

Кочани, кочанец/кочанчанец, кочанка/кочанчанка, кочанци/ кочанчани; кочански

Кратово, кратовец/кратовчанец, кратовка/кратовчанка, кратовци/кратовчани; кратовски

Крива Паланка, паланчанин/ паланчанец, паланчанка, паланчани; кривопаланечки

Крушево, крушевчанец, крушевчанка, крушевчани; крушевски

Куманово, кумановец/ кумановчанец, кумановка/ кумановчанка, кумановци/ кумановчани; кумановски

Mаврово, мавровец, мавровка, мавровци; мавровски

Македонски Брод, броѓанец, броѓанка, броѓани; бродски

Неготино, неготинец, неготинка, неготинци; неготински

Охрид, охриѓанец, охриѓанка, охриѓани; охридски

Пехчево, пехчевец, пехчевка, пехчевци; пехчевски

Прилеп, прилепчанец, прилепчанка, прилепчани; прилепски

Пробиштип, пробиштипјанец, пробиштипјанка, пробиштипјани; пробиштипски

Радовиш, радовишанец, радовишанка, радовишани; радовишки

Ресен, ресенчанец, ресенчанка, ресенчани; ресенски

Свети Николе, светиниколец, светиниколка, светиниколци; светиниколски

Селце (Крушевско), селчанец, селчанка, селчани; селечки

Скопје, скопјанец, скопјанка, скопјани; скопски

Стар Дојран, дојранчанец, дојранчанка, дојранчани; дојрански

Струга, стружанец, стружанка, стружани; струшки

Струмица, струмичанец, струмичанка, струмичани; струмички

Сува, суванец, суванка, суванци; сувански

Тетово, тетовец/тетовчанец, тетовка/тетовчанка, тетовци/ тетовчани; тетовски

Штип, штипјанец, штипјанка, штипјани; штипски

Жители на други населени места

Атина, атињанец, атињанка, атињани; атински

Белград, белграѓанец, белграѓанка, белграѓани; белградски

Загреб, загрепчанец, загрепчанка, загрепчани; загрепски

Љубљ’ана, љубљанчанец, љубљанчанка, љубљанчани; љубљански

Подгорица, подгоричанец, подгоричанка, подгоричани; подгорички

Прага, пражанец, пражанка, пражани; прашки

Приштина, приштинец, приштинка, приштинци; приштински

Сараево, сараевчанец, сараевчанка, сараевчани; сараевски

Софија, софијанец, софијанка, софијанци; софиски

Тир’ана, тиранчанец, тиранчанка, тиранчани; тир’ански

Scroll to Top