Е-тест е забавна и едноставна форма за проверка на знаењата по македонски јазик.

Во тестовите има прашања од јазик (граматика) кои со години наназад биле поставувани на матурските тестови.

По завршување на решавањето веднаш ги добивате резултатите со освоени поени и оценка. Исто така, може да видите каде сте погрешиле и да го видите точниот одговор.