Божествена комедија – Воведна песна

Бројот на стихови во сите три дела е еднаков и сите завршуваат со зборот ѕвезда. Воведната песна е стотата песна во епот: Воведна песна