Почетна » македонски јазик » историски развој на македонскиот јазик

историски развој на македонскиот јазик

Развојот на граматичкиот систем

Развојот на граматичкиот систем на македонскиот јазик се одвивал постепено, преминувајќи од синтетички во аналитички тип. граматичкиот

Почетоци на словенската писменост

Во историски развој на македонскиот јазик разликуваме старословенски и црковнословенски период. Писмената активност на Словените опфаќа два периода:

Неколку зборови за македонскиот литературен јазик

„Неколку зборови за македонскиот литературен јазик“, или во оригинал „Неколку зборој за македонцкиот литературен јазик“ е петтата статија од книгата на Крсте Петков Мисирков, „За македонцките работи“.

Крсте Петков Мисирков

Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 г., во селото Постол во сиромашно семејство. Основното образование го завршил на туѓиот грчки јазик.

Scroll to Top