Почетна » Продавница » Прирачник за матура

Прирачник за матура

(1 customer review)

450.00 ден

Нема на залиха

1. НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ

1.1. Национален јазик

1.2. Дијалектен јазик

1.3. Стандарден јазик

1.4. Видови писма

 1. ИСТОРИСКИ РАЗВИТОК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

2.1. Почетоците на словенската писменост

2.2. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици

2.3. Погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаитски, Крчовски, Пулевски и Џинот (избор текстови)

2.4. Погледите на К. П. Мисирков за македонскиот јазик — „За македонцките работи“

2.5. Улогата на Б. Конески во кодификацијата на македонскиот литературен (стандарден) јазик

 1. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА

3.1. Гласовни промени. Едначење по звучност; елизија

 1. АКЦЕНТ

4.1. Акцентот во македонскиот литературен (стандарден) јазик

4.2. Акцентски целости

 1. ПРАВОПИС

5.1.Употреба на голема буква

5.2. Слеано и разделено пишување на зборовите

5.3. Делење на зборот на крајот од редот

5.4. Скратеници и скратување на зборовите

5.5. Интерпункција — интерпункциски и правописни знаци

 1. МОРФОЛОГИЈА И МОРФОСИНТАКСА

6.1. Зборовни групи

(од морфолошки, лексичко-семантички и синтаксички пристап); Функцијата на зборовите во исказ

 1. ЛЕКСИКОЛОГИЈА

7.1. Основни типови лексички значења на зборовите

8.СИНТАКСА

8.1. Реченица (проста)

8.2. Сложена реченица

8.3. Редот на дел-речениците во исказот

 1. ФРАЗЕОЛОГИЈА
 2. СТИЛИСТИКА

10.1.Функционално раслојување на јазикот — функционални стилови

 1. ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА

11.1. Значењето на дијалектниот јазик во функција на стандардниот македонски јазик
[/av_tab]
[av_tab title=’ II ЛИТЕРАТУРА’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-4wpcw2′]

 1. НАУКА ЗА ЛИТЕРАТУРАТА

1.1. Поделба на науката за литературата

 1. ТЕОРИЈА НА ЛИТЕРАТУРАТА

2.1. Фолклор/ мит

2.2. Народна литература

2.3. Драма (стих: проза)

2.4. Епика (стих: проза)

2.5. Лирика

2.6. Стилски изразни средства

2.7. Литературно-научни видови и публицистика

 1. МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

3.1. Средновековна литература — „Панонски легенди“

3.2. Климент Охридски — „Похвално слово“

3.3. Црноризец Храбар — „О писменех“

3.4. Јоаким Крчовски — „Различна поучителна наставленија“

3.5. Кирил Пејчиновиќ — „Слово за празниците“

3.6. Јордан Хаџи Константинов Џинот — „Труд ми е името“

3.7. Димитрија Миладинов — Собирачка дејност

3.8. Константин Миладинов — Литературна дејност

3.9. Григор Прличев — „Сердарот“

3.10. Војдан Поп Георгиев Чернодрински — „Македонска крвава свадба“

3.11. Васил Иљоски — „Чорбаџи Теодос“

3.12. Ристо Крле — „Парите се отепувачка“

3.13. Антон Панов — „Печалбари“

3.14. Кочо Рацин — „Бели мугри“

3.15. Стале Попов — „Крпен живот“

3.16. Славко Јаневски — „Улица“

3.17. Ѓорѓи Абаџиев — „Пустина“

3.18. Петре М. Андреевски — „Пиреј“

3.19. Живко Чинго — „Големата вода“

3.20. Блаже Конески — избор

3.21. Ацо Шопов — избор

3.22. Радован Павловски — избор

3.23. Коле Чашуле — „Црнила“

3.24. Горан Стефановски — „Диво месо“

3.25. Ташко Георгиевски — „Црно семе“

3.26. Гане Тодоровски — избор

3.27. Матеја Матевски — избор

3.28. Влада Урошевиќ — избор

 1. СВЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

4.1. „Гилгамеш“

4.2. Хомер — „Илијада“

4.3. Софокле — „Антигона“ и „Царот Едип“

4.4. Данте Алигери — „Божествена комедија“

4.5. Мигуел де Сервантес — „Дон Кихот“

4.6. Вилијам Шекспир — „Хамлет“

4.7. Молиер — „Тартиф“

4.8. Џорџ Гордон Бајрон — „Странствувањето на Чајлд Харолд“

4.9. Александар С. Пушкин — „Евгениј Онегин“

4.10. Оноре де Балзак — „Чичко Горио“

4.11. Ф. М. Достоевски — „Злосторство и казна“

4.12. Шарл Бодлер — „Цвеќиња на злото“

4.13. Едгар Алан По — „Гарванот“

4.14. Франц Кафка — „Процес“

4.15. Албер Ками — „Странецот“

4.16. Семјуел Бекет — „Чекајќи го Годо“

4.17. А. П. Чехов — Избор раскази
[/av_tab]
[av_tab title=’III ПИШУВАЊЕ И ЧИТАЊЕ’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-1yo21u’]

 1. Креативно пишување

1.1. Есеј

 1. Читање
Weight 700 g
Dimensions 270 × 190 × 30 mm

1 review for Прирачник за матура

 1. Damjan (verified owner)

  Одлична!

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top