, ,

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“ (Македонска народна приказна)   Еден човек кај што одел сѐ си викал: — Господ…
, ,

Попот што ќе одел во рајот

Попот што ќе одел во рајот . Попот што се фалеше на попадијата оти ќе оди во рај а отиде во вечна . (Македонска народна приказна) . Еден…
, ,

Царот и философот

Царот и философот . (Македонска народна приказна) . Еден цар се шетал по чаршија еден ден и шетајќи стоел на патот еден философ што…
, ,

Кога била наша Мара чиста

Кога била наша Мара чиста, да и сега да биде (Македонска народна приказна)   Си биле еден маж и една жена. Жената ја викале Чиста…
, ,

Патникот што му даде веленце на другарот

Патникот што му даде веленце на другарот . (Македонска народна приказна) . Си патувал еден патник од еден град во друг и се здружил…
, ,

Итар Пејо, попот и алвата

Итар Пејо, попот и алвата (Македонска народна приказна)   Служел Пејо кај некојси поп. Попот, како поп, често си правел алва. Арно…
, ,

Не е бричено, ами стрижено

Не е бричено, ами стрижено (Македонска народна приказна)   Еве како се инаетела една жена. Мажот видел едно дете гологлаво, бричено…
, ,

Нункото што му беше срам...

Нункото што му беше срам да седне на трпеза дека беше прднал (Македонска народна приказна)   Еден нунко (кум) седел на чело на трпеза…
, ,

Лоша мисла — цела болест

Лоша мисла — цела болест Царската ќерка и еќимот (Македонска народна приказна)   Eдна царска ќерка боледувала од некоја мисла што…