Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“(Македонска народна приказна)Еден човек кај што одел сѐ си викал:— Господ да ги отепа правите луѓе.

Царот и философот

Царот и философот.(Македонска народна приказна).Еден цар се шетал по чаршија еден ден и шетајќи стоел на патот еден философ што му бил познат на царот.

Патникот што му даде веленце на другарот

Патникот што му даде веленце на другарот (Македонска народна приказна) Си патувал еден патник од еден град во друг и се здружил со некој друг патник.

Не е бричено, ами стрижено

Не е бричено, ами стрижено(Македонска народна приказна)Еве како се инаетела една жена.Мажот видел едно дете гологлаво, бричено и ѝ рекол на жената: Види, жено, како е бричено детено во главата.

Лоша мисла — цела болест

Лоша мисла — цела болест Царската ќерка и еќимот (Македонска народна приказна)   Eдна царска ќерка боледувала од некоја мисла што имала. Сите царски еќими ја фатиле да ја лекуваат и никој лек не беше нашол. Од ден на ден сѐ полошо се чинела и на лице гинела. Чул еден стар еќим, што бил заборавен … Read more Лоша мисла — цела болест

Царот и ѓеривџијата

Царот и ѓеривџијата (Македонска народна приказна)   Во еден царски град си требел еден ѓериз (одводен канал за нечистотии, канализација) некој ѓеривџија и од смрдеата му се кренало срцето за блуење, та се исправил и си рекол: — Трај, душо, оти од лајнава во полајна ќе те клаам, да после да не се пишманиш (каеш). … Read more Царот и ѓеривџијата

Сиромавиот и арно да рече…

Сиромавиот и арно да рече, никој не го слуша (Македонска народна приказна)   Еден сиромав човек седел до некои чорбаџии и слушал што разгоараат. Муабетот бил за оти имало многу глувци. Поголемиот чорбаџија велел оти глувците му го изгризале железото што го продал на дуќан, и сите му го потврдиле зборот. — Вистина, вистина, чорбаџии … Read more Сиромавиот и арно да рече…

Неволјата викни ја секаде да ти помага

Си бил еден мрзлив дрвар. Еден ден жена му со сила го пратила да оди на дрва и да ја викне Неволјата да му помогне да ги натовари дрвата.