, ,

Теорија на литературата - матура

Теорија на литературата е една од темите опфатени со испитната програма за државна матура. На следните врски може да ги повторите…
,

Испитна програма по македонски јазик

Испитната програма за државна матура по предметот македонски јазик и литература содржи три области: јазик, литература и читање и пишување. Во…
Македонски јазик Е-тест
, ,

Тема за матурски есеј 2019

Тема за матурски есеј, оваа 2019 година, не е дадена. Државната предметна матурска комисија (ДПМК по македонски, албански и турски јазик…