Нови критериуми за оценување есеј за матура

Новите критериуми за оценување есеј на државната матура опфаќаат неколку области: јазик, композиција и содржина.