, ,

Теорија на литературата - матура

Теорија на литературата е една од темите опфатени со испитната програма за државна матура. На следните врски може да ги повторите…
,

Испитна програма по македонски јазик

Испитната програма за државна матура по предметот македонски јазик и литература содржи три области: јазик, литература и читање и пишување. Во…

Образование и пракса

Од особена важност за студентите е да бидат оспособени, веднаш по завршувањето на студиите, побрзо и полесно да се вклучат на динамичниот…

Некои основни факти за градежништвото, геодезијата и геотехниката

Градежните, геодетските и геотехничките инженери треба да поседуваат овластување за вршење на својата дејност: нив ги издаваат Комората…
Македонски Јазик Е-тест
, ,

Тема за матурски есеј 2019

Тема за матурски есеј, оваа 2019 година, не е дадена. Државната предметна матурска комисија (ДПМК по македонски, албански и турски јазик…

Наградна игра - учествувај и освој прирачник за матуранти

Приклучете се на НАГРАДНАТА ИГРА организирана од makedonskijazik.mk. што ќе трае од 04 до 11 март. Сѐ што треба да направите е: да ви се допадне…
Да студираме градежниство!

Да студираме градежништво!

Градежништвото е термин со кој се нарекува проектирањето и градењето на инфраструктурата. Вообичаено се мисли на големи конструкции…