црно семе

„ Црно семе “ Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски е роден 1935 година во с. Крончилево, Воденско, Егејска Македонија. Неговото творештво е целосно преокупирано со егејската тема Црно семе

„ Процес “ од Франц Кафка

„ Процес “ од Франц Кафка е роман на целосното бесмислено живеење, талкањето по судсите лавиринти и бесмислената смрт

„Павилјон бр. 6“ од Чехов (раскажана)

Новелата „Павилјон бр. 6“ од Чехов е една од најубавите новели во кои е претставена суровата реалност и бесмислата на животот

Коле Неделковски (1912 - 1941)

Избор песни од Коле Неделковски

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордано

Ристо Крле (1900-1975)

„ Парите се отепувачка “ од Ристо Крле (целата драма)

ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА ЛИЦА: МИТРЕ, сиромав земјоделец МАРА, негова жена АНЃЕЛЕ, нивни син КАТА, нивна ќерка СОФРЕ, нивни зет, Катин маж АНА

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма)

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма) – Македонски јазик и литература; Бегалка

Васил Иљоски (1902-1995)

Васил Иљоски – „Чорбаџи Теодос “ (цела драма)

Васил Иљоски – „Чорбаџи Теодос “ (цела драма)

Силјан Штркот (целата приказна)

Силјан Штркот (целата приказна)

Едгар Алан По – „Песна“, „Анабел Ли“ и „Ѕвона“

За да се разбере Едгар Алан По, секако треба да се познава неговата биографија, неговиот трагичен живот, неговата реалност постојано опкружена со смрт.

О писменех (за буквите) – текстот

О писменех (за буквите) – текстот О писменех од Црноризец Храбар е трактат за буквите ( писменех )