библиотека

митови

Старогрчки митови (избор)

Избор од најинтересните старогрчки митови – Дедал и Икар, Орфеј и Евридика, Сизиф, Тантал, Едип, Одисеј, Ахил, Митот за златното јаболко

Дон Кихот (раскажана)

„ Дон Кихот “ е роман во два дела, со 126 глави на 1200 страници, во кој се опишани многу случки и ликови. Тоа е роман–пародија на витешката литература,

„Декамерон“ (избор цели раскази)

Декамерон избор – Увод, Босилокот на Изабета, Форезе и Џото, Славејчето, Франческа и огледалото, Приказна за соколот, Маркизот од Салуцо)

Scroll to Top