митови

Старогрчки митови (избор)

Избор од најинтересните старогрчки митови – Дедал и Икар, Орфеј и Евридика, Сизиф, Тантал, Едип, Одисеј, Ахил, Митот за златното јаболко

Извадоци од „Слово за празниците“ (Пејчиновиќ)

„ Слово за празниците “ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Темата е празнувањето на христијанските празници,

Слово заради завист („Различна поучителна наставленија“)

Темата на текстот „ Слово заради завист “ е зависта како негативна човекова особина, а идејата – да се искорени тоа човечко зло.

Дон Кихот (раскажана)

„ Дон Кихот “ е роман во два дела, со 126 глави на 1200 страници, во кој се опишани многу случки и ликови. Тоа е роман–пародија на витешката литература,

Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.

„Декамерон“ (избор цели раскази)

Декамерон избор – Увод, Босилокот на Изабета, Форезе и Џото, Славејчето, Франческа и огледалото, Приказна за соколот, Маркизот од Салуцо)

Божествена комедија – Воведна песна

Бројот на стихови во сите три дела е еднаков и сите завршуваат со зборот ѕвезда. Воведната песна е стотата песна во епот: Воведна песна