Почетна » светска литература » стара литература » Мит и фолклор (извори на литературата)

Мит и фолклор (извори на литературата)

[av_dropcap1]H[/av_dropcap1]ајстари извори на литературата се митовите.

Мит е фантастична приказна, создадена во најдалечното минато во која се раскажува за она што се случило на самиот почеток. Мит е народна приказна во која луѓето во недостаток на научни сознанија создавале фантастични објаснувања.

Митовите се всушност приказни за создавањето на земјата, небесните тела, човекот, животните итн.; тие се прв обид за толкување на стварноста, за природните феномени како менувањето на денот и ноќта, годишните времиња, грмотевицата итн.; тие се прв учебник за моралот и доброто однесување на човекот.

Митовите се поделени на:

— митови за создавање на космосот (редот) — космогониски митови;
— митови за настанокот на живиот свет;
— митови за настанокот на небеските тела;
— митови за крајот на светот — есхатолошки.

Митовите се сакрални (свети) творби, а не литературни, но им служат на литературните како богат извор на мотиви употребувани до ден-денес.
Разни народи со текот на времето создавале бројни митски приказни оформувајќи збир од митови наречен митологија.
Сите делови на светот имаат своја митологија, но најпознати се: египетската, сумерската, индиската, кинеската, старогрчката, римската и др.

[av_promobox button=’yes’ label=’Старогрчка митологија’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2010/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0.html’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-n99ea’]
Древнобалканската т.н. старогрчка митологија се смета за најразвиена. Таа е создадена во античко време и ни ги открива религиозните погледи на луѓето што живееле во околината на планината Олимп, нивното верување во многу богови, божици, полубогови и други измислени суштества како: кентаври, сатири, нимфи, сирени, чудовишта, џинови итн.
[/av_promobox]

[av_promobox button=’yes’ label=’Старогрчки митови’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2010/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80.html’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-fwd4q’]
Прочитај ги најинтересните митови од грчката митологија за Дедал и Икар, Тантал, Сизиф, Орфеј и Евридика, Ахил, Одисеј, Едип, Парис (Митот за златното јаболко).
[/av_promobox]

 

Фолклор е целокупното духовно творештво на еден народ. Тука ја подразбираме освен народната литература и севкупната народна традиција и народните обичаи, народните верувања, народната музика и игра (ора), како и народната материјална култура — ликовна орнаментика, народни носии, занаети, архитектура итн.

[av_button_big label=’Прочитај повеќе за народната литература’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-a7v8y’][/av_button_big]

Scroll to Top