Придавки

Придавки се зборови што означуваат некој признак (карактеристика) на предметот што го определуваат.
Нивната основна служба е да ја определуваат именката (придавање кон именката) и затоа најчесто стојат непосредно пред неа.

[av_promobox button=’yes’ label=’Граматички категории’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2018/10/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%98-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5.html’ link_target=” color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-nk7nu’]
Бидејќи основната служба на придавката е да ја определува именката, таа од неа ги добива и своите граматички обележја.

Придавката ги има истите граматички категории како именката: род, број и определеност.
[/av_promobox]

 

[av_heading heading=’Видови’ tag=’h5′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=” av_uid=’av-crwhu’][/av_heading]

 

1. Квалитативните или описни придавки означуваат својство што се открива во предметот како таков, без поврзување со некој друг предмет.

На пр.: добар, убав, мирен (коњ)

 

2. Односните (релативни) придавки означуваат својства што упатуваат на некој друг предмет.

На пр.: манастирски (се однесува, упатува на манастир) коњ.

 

3. Бројните го означуваат односот на предметите по ред.

На пр.: прв, втор (коњ)

 

4. Заменските придавки се изведени од заменки и многу наликуваат на нив.

 

Разликуваме:

а) Присвојни заменски придавки

мој, моја, мое; мои; наш. наша, наше; наши
твој, твоја, твое; твои; ваш, ваша, ваше; ваши
негов, негова, негово; негови;
нејзин, нејзина, нејзино; нејзини.

нивни, нивна, нивни; нивни
како и: свој, своја, свое; свои

На пр.: Моето куче е помало од твоето.

Неговата куќа се наоѓа во населбата Црниче.

б) Заменски придавки со показно и квалитативно значење

ваков, ваква, вакво; вакви
таков, таква, такво; такви
каков, каква, какво; какви;
онаков, онаква, онакво; онакви;
секаков, секаква, секакво; секакви;
некаков, некаква, некакво; некакви;
никаков, никаква, никакво; никакви;
толкав, толкава, толкаво; толкави;
колкав, колкава, колкаво; колкави;
олкав, олкава, олкаво; олкави;
онолкав, онолкава, онолкаво; онолкави;
сиот, сета, сето; сите;
сам, сама, само; сами;
ист, иста, исто; исти;
друг, друга, друго; други.

На пр.: Таму доаѓаа секакви луѓе.

Не очекував таква реакција од негова страна.

[av_button label=’Прочитај за степенување на придавките’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2009/12/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0.html’ link_target=” size=’small’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-8am62′]