Почетна » македонски јазик » Разговорен стил

Разговорен стил

Разговорен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Разговорен стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето.
Најчест е во усна форма, но може да биде и во писмена.
Карактеристично за овој стил е економичноста на изразот. Се скратуваат и речениците и зборовите (на пр.: шо наместо што).
Во говорот ги изоставуваме сите непотребни делови, а ги надополнуваме со израз на лицето и гестикулација.

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-12f4f’]

Прочитај и за другите функционални стилови на следниве врски:

уметничко-литературен, публицистички, административен и научен.

Scroll to Top