Томе Арсовски (1928 - 2007)

Томе Арсовски „Парадоксот на Диоген“

Tоме Арсовски е роден 1928 во Косовска Митровица, каде татко му бил на служба во поштата. Во Пеќ завршил основно училиште, а 1941 година се враќа во роднот

Коле Чашуле (1921-2009)

Коле Чашуле

Коле Чашуле е роден 1921 година во Прилеп, каде завршува основно училиште и нижа гимназија, а виша гимназија завршува во Битола. Студирал медицина на Белгра

Историјат на македонската драма

Македонската драма има богата традиција. Од нејзините почетоци до денес, почнувајќи од Џинот, преку Чернодрински, Иљоски, Панов, Крле, до современите

големата вода

Живко Чинго „ Големата вода “

Големата вода , „Ал“ и „Бабаџан“ и драмите: „Четирите прекрасни годишни времиња“, „Образов“, „Сурати“, „Работници“, „Под отворено небо“, „Кенгуров скок“.

Димитар Солев

Димитар Солев „Зима на слободата“

Димитар Солев е роден во Скопје на 24 мај 1930 година. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Солев бил директор на Македонската телевизија, уредник на спис

Влада Урошевиќ

Влада Урошевиќ, живот и поетско творештво

Влада Урошевиќ е роден во Скопје, 1934 година. За време на Втората светска војна, семејството на Урошевиќ, заедно со другите српски семејства било депортира

„ Процес “ од Франц Кафка

„ Процес “ од Франц Кафка е роман на целосното бесмислено живеење, талкањето по судсите лавиринти и бесмислената смрт

„ Странецот “ – Албер Ками

Албер Ками е претставник на егзистенцијализмот. Во романот „ Странецот “ Ками ја прикажува бесмислата на живеењето

„Павилјон бр. 6“ од Чехов (раскажана)

Новелата „Павилјон бр. 6“ од Чехов е една од најубавите новели во кои е претставена суровата реалност и бесмислата на животот

Антон Павлович Чехов (1860 – 1904)

Антон Павлович Чехов – избор раскази

Антон Павлович Чехов – избор раскази – мајстор на кусиот содржаен расказ, проткаен со хумор и блага иронија, тага и вистина

„Дениција“ од Петре М. Андреевски

Стихозбирката „ Дениција “ или циклусот песни за Дениција по многу нешта е различен и специфичен. Основниот мотив е љубовта кон жената – Дениција

Анте Поповски

Анте Поповски („Вардар“ и „Македонија“)

Анте Поповски е поет, есеист, препејувач, публицист. Роден е на 3 јуни 1931 година во с. Лазарополе, Дебарско. Завршил Медицински факултет во Скопје и како лекар работел во Дебар.